مرکز جعفری تورنتو جهت بهره گیری از سخنرانی اختصاصی حضرت آیت‌ﷲ جوادی آملی در نشست «خدا در جهان مدرن» ، ازعلاقمندان دعوت میکند تا در روز دوم نشست از ساعت ۹.۳۰ صبح (به وقت محلی) منتظر بهره گیری از مهمترین سخنرانی نشست تورنتو باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پیوند های زیر مراجعه کنید.

https://youtube.com/@icair_ac

https://icair.ac/event/conference2024/