در برنامه فقه هنر مجموعه تلویزیونی چاووش عنوان شد:

گزارش کامل برنامه

مجری : خیلی خوشحالم که همچنان با مجلۀ فرهنگی چاووش همراه شما هستیم. موضوعی که امشب قرار است طرح بحث شود بسیار موضوع بنیادین و البته کمتر مورد توجه قرار گرفته در سپهر به ویژه حکمرانی کشور ما هست. خیلی … ادامه 

گزارش کامل نشست

بسم‌ﷲ‌الرحمن‌الرحیم     قال ﷲ تعالی فی کتابه:« ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ» در آیه شریفه از سوی خداوند متعال سه چیزی که بیان می شود، یکی همین سریر أقلام العلما است. من و شما وقتی می‌نویسیم قلم‌هایمان صدا نمی‌دهد. در قدیم قلم‌ها … ادامه