رئیس پژوهشگاه فقه معاصر:

پرونده ادله جدید در فقه معاصر/4

اشاره: فقه معاصر، مسلماً مسائل جدیدی دارد، اما این پرسش وجود دارد که آیا همان ادله فقه جواهری، برای حل مسائل آن کافی است یا آنکه باید ادله جدیدی به دستگاه استنباطی فقه شیعی افزوده شود یا از برخی ادله … ادامه 

حجت‌الاسلام محمدعلی قاسمی:

پرونده ادله جدید در فقه معاصر/3

اشاره: حجت‌الاسلام محمدعلی قاسمی در سال‌های اخیر بیشتر در فقه پزشکی متمرکز بوده و تلاش‌های علمی خود را در این باب فقهی سامان داده است. او البته در کنار تدریس و پژوهش فقه پزشکی، در زمره اساتید سطوح عالی حوزه … ادامه