در نشست مبانی فقهی ماده ۲۲۵ ق.م.ا. تبدیل رجم به اعدام یا شلاق عنوان شد

دکتر احمد حاج ده آبادی استاد تمام دانشگاه تهران، بیست و ششم اردیبهشت ماه در نشست علمی «مبانی فقهی ماده ۲۲۵ ق.م.ا. تبدیل رجم به اعدام یا شلاق» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه … ادامه