مدیر پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پرونده ادله جدید در فقه معاصر/10

اشاره: مقاصد شریعت اگرچه قرن‌ها است که در اصول فقه اهل سنت مطرح است، اما در فقه شیعه، سابقه چندانی ندارد. وجود ادله‌ای همانند استصلاح در فقه اهل سنت، سرایت آن به فقه شیعی را با دشواری و تهمت مواجه … ادامه 

قواعد فقهی کلیدی است که هزار قفل را باز می‌کند

در ابتدای این نشست دبیر گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه فقه معاصر گفت: بخش معظمی از مسائل و احکام مستحدثه مانند فرهنگ و هنرو ارتباطات به صورت مستقل در متون منابع اسلامی وجود ندارد و فقهای ما برای … ادامه