رئیس پژوهشگاه فقه معاصر:

پرونده فقه نمایش/6

اشاره: فقه نمایش را شاید بتوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین عرصه فقه هنر نامید. هنرهای نمایشی آن‌چنان در میان مردم نفوذ و اقبال دارند که هم پرسش‌های زیادی را تولید کرده‌اند و هم هر پاسخ فقه به این پرسش‌ها، با بازخوردهای … ادامه 

مدیر دفتر پژوهش‌های بنیادین مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه:

پرونده فقه نمایش/5

اشاره: سلمان رضوانی بیش از ۲۰ سال است که به فعالیت علمی و پژوهشی در حوزه رسانه و هنر می‌پردازد. با او دررابطه‌با چالش‌های فراروی فقه نمایش گفتگو کردیم. مدیر دفتر پژوهش‌های بنیادین مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه معتقد است تا … ادامه 

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم:

پرونده فقه نمایش/3

اشاره: استفاده از کلاه‌گیس هم در میان بانوان از قدیم مرسوم بوده است و هم مدتهاست که در هنرهای نمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از کلاه‌گیس در هنرهای نمایشی البته هم برای مردان مرسوم است و هم برای بانوان، … ادامه 

پرونده فقه نمایش/۲

طرح مسئله گسترش رسانه و هنرهای نمایشی در عصر حاضر، سبب شده برخی عناوین فقهی که تا پیش‌ازاین، مصادیق کمتری داشت، مجال تحقق گسترده‌تر  پیدا نموده و بحث از آن، ضرورتی دوچندان یابد. یکی از این عناوین، «تشبّه به جنس … ادامه 

سید نورالدین شریعتمدار جزایری:

پرونده فقه نمایش/1

اشاره: حرمت تشبه به جنس مخالف، به‌کرات در روایات ما مطرح شده است. از طرفی در هنرهای نمایشی نیز بارها بازیگران نقش جنس مخالف خود را بازی کرده‌اند. این امر تا بدان‌جا رواج یافته است که در این موارد، جشنواره‌های … ادامه