قواعد فقهی کلیدی است که هزار قفل را باز می‌کند

در ابتدای این نشست دبیر گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه فقه معاصر گفت: بخش معظمی از مسائل و احکام مستحدثه مانند فرهنگ و هنرو ارتباطات به صورت مستقل در متون منابع اسلامی وجود ندارد و فقهای ما برای … ادامه