در نشست یکشنبه‌های روش بیان شد:

نشست «روش تدوین نظام مسائل در شاخه‌های نوپدید فقه» یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بیست و سوم اردیبهشت ماه در … ادامه