کنفرانس حدیث، تقوای الهی و حقوق اسلامی در کالج پمبروک دانشگاه آکسفورد انگلیس در روز دوشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

در این کنفرانس سخنرانان به بیان دیدگاه های خود در زمینه های مرتبط با حدیث پژوهی و حقوق اسلامی خواهند پرداخت.

همچنین بزرگداشتی برای کریستوفر ملچرت، اسلام شناس آمریکایی، طی این نشست علمی برگزار می گردد. علاقه پژوهشی این اسلام شناس، جنبش‌ها و نهاد‌های اسلامی در قرن نهم و دهم و عصر حاضر است. وی به تدریس در رشته‌های گوناگون اسلامی هم چون حدیث، فقه اسلامی، عرفان و نیز ادبیات عرب در «کالج کمپروک» نیز پرداخته است.

برای ثبت نام به پیوند اول ایمیل بزنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به پیوند دوم مراجعه کنید.

ruth.macdonald@humanities.ox.ac.uk

https://www.pmb.ox.ac.uk/event/hadith-piety-and-law-conference-honour-christopher-melchert

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید