مرحله اول دوره علمی رویکرد اسلام به روانشناسی و روان درمانگری از روز ۲۹ اردیبهشت۱۴۰۳ به مدت ۵ روز برگزار شد.

موسسه خدمات احسان همراه با جامعه بین المللی روانشناسی اسلامی حامی برگزاری این رویداد بودند.

این دوره متمرکز بر مطالعه علوم روانشناسی و روان درمانگری از دریچه دین مبین اسلام بود.

برای اطلاع از دیگر مراحل و جزییات این دوره، به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://ihsaan.org.uk/2024/01/18/islamic-approaches-to-psychology-and-psychotherapy-certificate-level-1/

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید