پروژه تحقیقاتی SENSIS (حس‌های اسلام) در دانشگاه اوترخت هلند در نظر دارد در روزهای ۲۶و۲۷ مهرماه ۱۴۰۳ نشستی را با موضوع «تاریخی‌سازی نظام حسی مسلمانان: به سوی تاریخ حسی اسلام در جهان ابتدای دوران مدرن» برگزار کند.

در توضیحات این کنفرانس آمده است:

این کنفرانس قصد دارد یک گروه چند-رشته‌ای از دانشمندان را گرد هم بیاورد تا بدین وسیله به پیشرفت تاریخ حواس در جهان اسلام کمک کند. برگزارکنندگان این نشست علمی می کوشند، با الهام از «چرخش حسی» که باعث غنای حوزه‌های متعدد علوم انسانی و اجتماعی در سال‌های اخیر شده است، به بررسی این مبحث بپردازند که چگونه مسلمانان در بافت‌های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، و فکری متفاوت، چشم انداز، صدا، بو، طعم، و لمس را تجربه کرده‌اند.

مشخصا این پرسش های اخیرا مورد توجه و اهتمام علوم انسانی قرار گرفته در کانون نشست علمی فوق الذکر قرار دارد که اکنون، چگونه می‌توانیم نظام حسی مسلمانان را در طول تاریخ درک کنیم؟ آیا واقعا چیزی به عنوان نظام حسی مسلمانان وجود دارد؟ تاریخ حواس در جهان اسلام را به چه شیوه‌هایی می‌توانیم بنویسیم؟ تاریخ حسی مسلمانان چه چیزهایی درباره عثمانیان، صفویان، یا گورکانیان به ما یاد می‌دهد که در تاریخ نگاری معمول و فاقد توجه به مبحث حواس وجود ندارد؟ تاریخ حسی چگونه به تاریخ عواطف ارتباط می‌یابد یا از آن متمایز می‌شود؟ و روش‌ها، مخاطرات تفسیری، و چالش‌های آرشیوی انجام تاریخ حسی اسلامی چیست؟ طی نشست تلاش می شود از چشم اندازهای مختلف به برخی از این سوالات خطیر پرداخته شود.

در معرفی این  نشست علمی آمده است که «ما مورخان حواس علاقه داریم بفهمیم که حواس چگونه در بافت‌های تاریخی و فرهنگ برساخته می‌شوند. این امر مستلزم آن است که شکل‌گیری تاریخ مقوله‌های پژوهشی خویش را (هم چون اسلام، مدرنیته، امپراتوری، یا ملت-دولت) باز-بررسی کنیم.

یادآوری این نکته ضروری است که این کنفرانس از لحاظ جغرافیایی و زمانی بر سه امپراتوری مهم اسلامی در اوایل دوران مدرن، یعنی عثمانیان و صفویان و گورکانیان (۱۵۰۰-۱۹۰۰)، تمرکز دارد.

برگزارکنندگان خصوصا به تحقیقاتی علاقه‌منداند که از یک منظر فراخ-نگر و تطبیقی میان این سه حوزه تمدنی اسلامی به حواس در تاریخ مسلمانان در بازه زمانی فوق الذکر می‌پردازند.

برخی موضوعات پیشنهادی عبارت است از:

 • رویکردهای حس‌محور به تاریخ عثمانی، صفوی، و گورکانی
 • عرفان اسلامی و حواس
 • شرع اسلامی و حواس
 • آیین‌های عبادی و حواس
 • حواس در بافت‌های چند-زبانی، چند-قومیتی، و چند-مذهبی متنوع
 • برخوردهای میان‌فرهنگی و حواس
 • حواس در دوران‌های جنگ و نزاع
 • فرهنگ درباری و حواس
 • هویت و حواس
 • مدرنیته استعماری، شرق‌شناسی و حواس
 • فرهنگ مادی و تاریخ حسی
 • هنر، موسیقی، شعر، زیبایی‌شناسی در تاریخ حسی
 • حواس در تاریخ اقتصادی، فکری، فرهنگی و اجتماعی
 • منابع، بایگانی‌ها و زبان‌های تحقیقاتی در مطالعه پیرامون  حواس

متقاضیان باید طرح تحقیقی خود را شامل عنوان تحقیق، چکیده (حداکثر ۲۵۰ کلمه)، نام، و موسسه خود تا شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ به آدرس g.sievers@uu.nl  ایمیل کنند. بودجه‌های محدودی برای کمک به هزینه‌های مسافرتی ارائه‌دهندگان فراهم است. چنانچه ارایه دهنده طرح تحقیقی متقاضی دریافت کمک‌هزینه است باید این مساله را در ایمیل خود قید کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پیوندهای زیر مراجعه کنید:

https://sensis.wp.hum.uu.nl/wp-content/uploads/sites/456/2024/04/SENSIS_CFP_2024.pdf

https://sensis.wp.hum.uu.nl/2024/04/cfp-sensis-conference-2024/

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید