عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

پرونده ادله جدید در فقه معاصر/5

اشاره: دکتر محمود حکمت‌نیا به‌صراحت لهجه شناخته شده است. استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اما در کنار صراحت لهجه، یکی از برترین حقوق‌دانان کشور نیز به شمار می‌آید. خودش می‌گوید مطالبی که در حاشیه بحث‌هایش می‌گوید از مطالب … ادامه