با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد/

مجری: جلسه‌ی امروز پنل پنجمین همایش بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری است که در حاشیه‌ی این همایش برگزار می‌شود. این برنامه با مشارکت پژوهشگاه فقه معاصر که در قم است برگزار می‌شود و ما هم از … ادامه