حجت الاسلام والمسلمین مصطفی دُرّی

پرونده مبادی فقه حقوق شهروندی/1

اشاره: حقوق شهروندی اگرچه خود از مفاهیم نوپای حقوقی به شمار می‌رود لکن «فقه حقوق شهروندی» به مراتب نوپاتر از آن است. در این میان، به نظر می‌رسد پژوهش فقهی پیرامون این مفهوم دوران معاصر، چالش‌های فراوانی را فراروی خود … ادامه