استاد سید محمدعلی ایازی

پرونده ادله جدید در فقه معاصر/2

از گفته‌های قرآن می‌گوییم؛ اما از نگفته‌های آن، صحبت نمی‌کنیم چرا غالب فقها، کمتر از ادله‌ای همچون سیره عقلا، کشفیات سایر علوم، حکم عقل و مقاصد شریعت در استدلالات فقهی استفاده می‌کنند؟ ایازی: در این موضوع، مشکل تاریخی و فرهنگی … ادامه