آیت‌الله احمد مبلغی:

پرونده مبادی فقه محیط زیست و منابع طبیعی/10

فقه محیط‌زیست در یک مقدمه و پنج بخش تنظیم می‌شود:   مقدمه فقه محیط‌زیست در مقدمه، به روش فقهی در فقه محیط‌زیست پرداخته می‌شود. درباره روش، باید گفت که اهتمام به دو بحث از اهمیت بیشتری برخوردار است: موضوع‌شناسی: یعنی … ادامه