دکتر حمید تلخابی:

مبادی فقه هنر/2

اشاره: دکتر حمید تلخابی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه ادبیات نمایشی مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی است. او که دانش‌آموخته رشته ادبیات نمایشی دانشکده دین و رسانه است، سال‌هاست که در رشته هنر، هم می‌آموزد، هم تدریس … ادامه