انتشار مجله حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد آمریکا

شماره نخست از دوره چهارم مجله حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد آمریکا به چاپ رسید. این شماره به بررسی پویایی های حقوق اسلامی و نسبت آن مدرنیته می پردازد. برای دسترسی به این شماره، می‌توانید به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://journalofislamiclaw.com/current/issue/view/10/9

پاسخ دهید