نشستی به ‌صورت مجازی و حضوری درباره نقش و اهمیت زیارت امام حسین(ع) در شهر کمبریج آمریکا در روز جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد.

نشستی به ‌صورت مجازی و حضوری درباره نقش و اهمیت زیارت امام حسین(ع) در شهر کمبریج آمریکا در روز جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد.

طی این نشست پیچیدگی‌ها و ماهیت گونه‌ای از ادبیات عبادی و اعمال عبادی در تشیع اثنی عشری، به خصوص زیارت امام حسین(ع)، به بحث گذاشته خواهد شد. مشخصا قرار است ارایه دهنده پژوهش خود در این نشست به بررسی فلسفی این زیارت بپردازد.

برای ثبت نام و حضور به‌صورت فیزیکی ،به پیوند اول و برای حضور مجازی در پلتفرم زوم به پیوند دوم مراجعه کنید.

https://bit.ly/ziyarat1

https://bit.ly/ziyarat2

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید