وبینار قوانین حقوقی به مثابه پیشینه برای نشست مطالعات اسلامی دانشگاه پرینستون در روز چهارشنبه ۲۴ ابان ماه به صورت مجازی و حضوری برگزار شد.

این رویداد در ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به وقت محلی برگزار گردید و پرفسور انتصار رب به ارائه مطالب خود در باب پیشینه قوانین حقوقی اسلامی پرداخت.

در این وبینار وی به نقش خلقای اسلامی، فقها و قوانین اسلامی موجود در برهه ای از تاریخ پرداختند. همچنین تاثیرپذیری برخی قوانین دولت های غیر اسلامی از قوانین اسلامی را نیز در خلال بحث متذکر شدند.

برای خواندن خلاصه ای از این نشست می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://pil.law.harvard.edu/islamic-common-law-professor-intisar-rabb-princeton-islamic-studies-colloquium/

«این خبر صرفا جهت معرفی علمی ارایه شده است و به هیچ وجه به معنای تایید مواضع احتمالی مرکز علمی معرفی شده در مباحث مختلف، از جمله در ارتباط با جنگ ظالمانه دولت غاصب صهیونیستی با مردم مظلوم فلسطین و غزه، نیست.»

پاسخ دهید