فراخوان کمک پژوهشی مرکز جان دبلیو کلاگ دانشکده حقوق هاروارد برای محققان حوزه حقوق اسلامی

این برنامه، تحقیقاتی وجوه مختلف حقوق اسلامی را دنبال می کند و مشخصا در آن به تاریخ حقوق اسلامی، علم حقوق و مباحث مربوط به نسبت جامعه با رویکردهای حقوق تطبیقی پرداخته می شود.

پژوهشگران می‌توانند از کتابخانه های دانشگاه هاروارد و کتابخانه کنگره نیز استفاده کنند.

پروپزال ارسالی میتواند در ارتباط با موضوعات معاصر یا تاریخ حقوق اسلامی در نظر گرفته شود.

مهلت ارسال درخواست ها تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://pil.law.harvard.edu/event/pil-lc-research-fellowship-application-2024-2025-february-15-2024/

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید