فراخوان کمک تحصیلی پسادکتری قانون و جامعه در جهان اسلام دانشکده حقوق هاروارد

کمک تحصیلی قانون و جامعه در جهان اسلام، فرصت هایی را برای محققان برجسته و متخصصان حقوقی فراهم می کند تا در زمینه های مربوط به مبحث اکثریت و اقلیت مسلمان تحقیق، نگارش و مشارکت علمی انجام دهند.

مهلت ارسال درخواست ها تا پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://plsmw.law.harvard.edu/fellowships/

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید