نشست مشترک بین المللی حقوق شیعه و دیگر نظام های حقوقی دینی ابتدای سال میلادی برگزار شد. در این نشست اساتید دانشگاه در یک میزگرد در مورد مشروطیت در اندیشه شیعه و دیگر ادیان سخنرانی کردند.

طی این نشست علمی برخی سخنرانان به نقش حقوق شیعه در ارتباط با دیگر نظام های حقوقی معاصر پرداختند.

طی این نشست هم چنین به موضوعات مختلفی مانند دین سالاری، قدرت، و قانون طبیعی پرداخته شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از این نشست به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://www.law.edu/news-and-events/2024/01/2024-0124-Breger-conference.html

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید