در سیزدهمین نشست کاربردی سازی گزاره های فقهی؛ روش ها و ساحت ها عنوان شد

 آیت‌ﷲ احمد مبلغی، استاد درس خارج حوزه علمیه، ششم خرداد ماه در سیزدهمین نشست علمی «کاربردی سازی گزاره های فقهی؛ امکان سنجی، روش ها و ساحت ها» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه مقصود از کاربردی سازی، عینیت بخشی به شریعت در زمین واقعیت است که در اصطلاح فنی برای این فرآیند دو راهکار «تطبیق» و «تنزیل» وجود دارد بیان کرد: اگر برای کاربردی سازی دو مسیر در نظر بگیریم یک مقصدش «تنزیل» است و دیگری «تطبیق».

آیت‌ﷲ مبلغی با بیان اینکه اگر با تکیه بر ذهنیت گذشته صرفا ادراک شود، فقه به عرصه معاصر نخواهد آمد گفت: شهید مطهری در مکانیزم هایی که برای دوام شریعت تعریف کرده است، بر قاعده فقهی تاکید دارد و دو مولفه را برای این کار ذکر می کند: یکی بازشناسی قواعد فقهی خصوصا از حیث موضوع و دیگری شناخت وضعیت معاصر.

ایشان افزودند: بخشی از بار کاربردی سازی بر دوش قواعد فقهی است و باید این را بپذیریم که قواعد فقهی قابل توسعه اند.

استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه اگر شریعت را متضمن حوزه هایی بدانیم، هرکدام تنزیل مختص به خود را دارد با اشاره به حوزه مناط ها بیان کرد: مناط ها قابل تنزیل در کالبد نهادها، فعالیت ها، سیاست ها و … اند.

در ادامه ایشان با انتقاد به روش مرسوم دروس خارج و بیان اینکه ما عادت کرده‌ایم به تنقیح مناط و مناط اوفر گفتند: ما مناط های قابل تنزیل زیادی داریم و جای استنباط مناط در فقه ما خالی است.

گفتنی است نشست های «روش شناسی» یکشنبه ها در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می شود.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید