آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در دوره تخصصی «کارآمدی و نوآوری های اصولی امام خمینی (ره)» عنوان کرد:

دوره تخصصی یک روزه با عنوان «کارآمدی و نوآوری های اصولی امام خمینی(ره)» با ارائه نظر توسط حجج اسلام والمسلمین احمد مبلغی، عبدالکریم فرحانی، سید مجتبی نورمفیدی، سید صادق محمدی، سید مهدی موسوی و علی فرحانی و با حضور جمعی از طلاب روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در اردوگاه ۱۵ خرداد شهر پردیسان استان قم برگزار شد.

آیت‌ﷲ سید مجتبی نورمفیدی در این نشست درباره بحث خطابات قانونیه حضرت امام خمینی(ره) سخن گفت و به مقدمات عام این نظریه اشاره کرد.

رئیس پژوهشگاه فقه معاصر در این باره پنج مقدمه را بیان کرد: مقدمه اول: احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند؛ مقدمه دوم: اوامر به طبایع متعلق اند و خصوصیات از متعلق اوامر جدا است؛ مقدمه سوم: تقسیم خطابات به کلیه و قانونیه و خطابات شخصیه؛ مقدمه چهارم: قدرت شرط تکلیف نیست و مقدمه پنجم: انحلال در خطاب وجود ندارد.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید