موسسه بین المللی المهدی، نشستی علمی را درباره مجموعه احادیث اولیه امامیه برگزار می‌کند.

در حالی که مطالعه قرآن در تحقیقات معاصر، و نزد غربیان، مورد توجه جدی تری قرار گرفته است، مطالعه دومین منبع مهم در سنت اسلامی یعنی مجموعه احادیث (خصوصا احادیث شیعی) کمتر موضوع توجه قرار گرفته است. این نشست، با توجه به آثاری مانند «کتب اربعه» و دیگر آثار، بستری را برای پرداختن به موضوعاتی پیرامون مجموعه حدیثی امامیه از قرون اول (هجری)/هفتم (میلادی) تا پنجم (هجری)/یازدهم (میلادی) فراهم می‌آورد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله، ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ است. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://www.almahdi.edu/call-for-papers-compiling-a-tradition-the-history-and-development-of-the-early-imami-hadith-corpora/

.

پاسخ دهید