دوره علمی بررسی زوایای ناشناخته دنیای اسلام از منظر مسیحیان روز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ به مدت چهارروز در دانشگاه لندن انگلیس برگزار می‌گردد.

هدف این دوره بررسی برخی جوانب آشنایی غربیان با اسلام است. این دوره بر تاریخ مساجد و زیارت خانه خدا در مکه متمرکز خواهد بود. یکی از اولین برخوردهای مسیحیان با مسجد در بیت المقدس در قرن دوازدهم بود. زائران غربی، مجذوب ساختمان هایی بودند که به روی آنها بسته بود. بنابراین مساجد موضوع جدید و جالبی بودند که زائران مسیحی به آن ها نظر می افکندند.

در موقعیتی دیگر، در حالی که مساجد مصر در اوایل دوره مدرن به شدت به روی غیر مسلمانان بسته بودند، مساجد برخی از کشورها به ویژه ترکیه و ایران بازدیدکنندگان غربی را تحت شرایط خاصی می‌پذیرفتند.

مطالعه این نحوه های مواجهه، برای برخی پژوهشگران حوزه تاریخ تمدن اسلام و مسیحیت و نیز پژوهشگران نسبت فقه، فرهنگ و اجتماع می‌تواند مفید باشد.

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://www.sas.ac.uk/events/hidden-worlds-of-islam-2023

پاسخ دهید