مقاله ««شناخت کرامت انسانی در اسلام شیعی: بحث ها، چالش ها و راهکارهایی برای مسائل فقه و  حقوق معاصر»» در سال۱۴۰۲ در آمریکا به رشته تحریر درآمده و در مجله ادیان به چاپ رسیده است.

این پژوهش به بررسی کرامت انسانی در چارچوب اسلام شیعی می‌پردازد.این مطالعه با ترسیم قرآن به عنوان منبع اصلی تفسیر شیعی حقوق بشر و قانون، نقش کرامت انسانی را در سنت تشیع از طریق وحی الهی به بحث می گذارد.

برای بارگیری مقاله و کسب اطلاعات بیشتر، به پیوند زیر مراجعه کنید.

https://www.mdpi.com/2077-1444/14/4/505/pdf?version=1680770988

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید