کتابی با عنوان «ظهور اسلام انتقادی از قرن دهم تا سیزدهم» در سال ۱۴۰۲ به چاپ رسیده است.

در این کتاب به سوالاتی مانند سنت تاریخی اسلام چه شیوه های نقدی را عرضه می دارد؟ یا چگونه اسلام  ممکن است ما را وادار به تفکر متفاوت در مورد ماهیت نقد پس از روشنگری کند؟ پرداخته می شود. این کتاب با بررسی برهه‌ای از تاریخ حقوقی اسلام از قرن دهم تا سیزدهم میلادی در مناطق عراق و ایران تلاش می‌کند به این پرسش‌ها بپردازد. در مرکز این مطالعه، شخصیت ابواسحاق شیرازی (متوفی ۴۷۶/۱۰۸۳ م)، محقق شافعی مشهور قرن پنجم (یازدهم میلادی)، که از یک منظر معرف یک مناظره‌گر برجسته بود، قرار دارد. کتاب ظهور اسلام انتقادی به بررسی عمل منازعه در فرهنگ حقوقی، که شیرازی نیز به آن تعلق داشت، می پردازد و سیالیت، صراحت، و اقتضای قوانین اسلامی را در دوره کلاسیک آشکار می کند.

برای بارگیری و مطالعه بیشتر به پیوند های زیر مراجعه کنید.

https://download.library.lol/main/3870000/bc9832424af3443fa65ae2dae535c074/Youcef%20L.%20Soufi%20-%20The%20Rise%20of%20Critical%20Islam_%2010th-13th%20Century%20Legal%20Debate%20%28OXFORD%20ISLAMIC%20LEGAL%20STUDIES%20SERIES%29-Oxford%20University%20Press%20%282023%29.pdf

https://newbooksnetwork.com/the-rise-of-critical-islam

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید